Ansökan eller förändring om inackorderingstillägg för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan få visst ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle eller resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Myndig elev (fyllda 18 år) ansöker om inackorderingsbidrag själv i denna tjänst. När elev är under 18 ska vårdnadshavare ansöka om inackorderingsbidrag i denna tjänst.

För att kunna få stöd till inackordering gäller följande:

  • Att restiden från hemmet i Hedemora kommun till skolan är minst 40 km (enkel väg).
  • Att eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
  • Att eleven studerar på heltid.
  • Att eleven går en utbildning som ger rätt till stöd till inackordering.

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut en gång per termin. Om eleven är omyndig betalas stöd ut till  vårdnadshavare. 

OBS: Vid flytt, avbrutna studier eller annan orsak är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Hedemora kommun.

​Så här ansöker du om inackorderingsbidrag

  • Ansökan sker genom att fylla i denna E-tjänst, och görs senast den 30 september inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker över tre läsår, vilket innebär tre ansökningar.
  • Intyg från skolan som visar var eleven studerar och vilket program, behövs två gånger per läsår. Intyget ska vara daterat efter den 15 september för höstterminen respektive 15 februari för vårterminen. Dessa intyg kan bifogas i E-tjänsten eller skickas till Hedemora, inackordering

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till?

Storleken på det belopp som du kan få för inackorderingstillägg i Hedemora kommun baseras på avståndet (km) mellan din folkbokföringsadress och skolan, se tabell. Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

Avstånd i km Kronor per månad
40 - 99,9 1 550
100 - 1 725
   

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/Intyg (vid företrädare/god man)
  • Kopia på hyresavtal/köpeavtal boende
  • Intyg från gymnasium

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa