Lovtillsyn/kontraktsplats inom skolbarnomsorgen - Ansökan

LÄS MER

Om du bara behöver en plats på fritidshem under lov och studiedagar finns möjlighet till en kontraktsplats. Kontraktsplatserna är uppdelade i två perioder per läsår och avgiften för en kontraktsperiod är densamma som en månadsavgift för fritidshemsplats.

Ansökan lämnas inför varje ny kontraktsperiod:

1 oktober – 30 april

1 maj – 30 september

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se