Lovtillsyn/kontraktsplats inom skolbarnomsorgen - Ansökan

LÄS MER

För skolbarn 6 – 12 år som har omsorgsbehov enbart under lov och studiedagar.

Kontraktsplats innebär endast omsorg för den kontrakterade perioden: 1 oktober–30 april respektive 1 maj–30 september. 

Ansökan via blankett inför varje ny kontraktsperiod.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se