Evenemangsstöd - Ansökan

LÄS MER

Kulturevenemang ska avse någon eller några av konstformerna litteratur, bild (konst, film, foto), scenkonst (musik, teater, dans) samt och/eller kultur/vetenskap. Evenemanget ska vara öppet och tillgängligt för alla. Projekt som är nytänkande, främjar jämställdhet och mångfald och/eller riktar sig mot barn och unga är prioriterade.

•Föreningar kan söka evenemangsstöd för evenemang som inte är entrébelagt. Stödet betalas ut efter att evenemanget har ägt rum och efter att skriftlig redovisning har skett till bildningsförvaltningens kulturenhet.

•Särskilt evenemangsstöd för anordnande av entrébelagt evenemang som gått med förlust (efterslutredovisning) finns möjlighet att beviljas stöd för en del av förlusten. Stödet betalas ut efter att evenemanget har ägt rum och efter att skriftlig redovisning har skett till bildningsförvaltningens kulturenhet.

I ansökan ska följande information finnas:
•Ange vilket bidragsbelopp du söker, samt en budget för evenemanget (kostnader och intäkter) -uppgift om beräknade intäkter från entréavgifter, - uppgift om medarrangörer,

•Beskriv evenemanget och hur det motiverar bidragets syfte ovan,

•Ange antalet uppskattade besökare och deltagare och varifrån de kommer (från kommunen, länet, Sverige och/eller internationellt),

•Uppgift om övriga finansiärer av evenemanget som man söker/sökt bidrag från (ange aktuelltbidragsbelopp eller annan form av finansiering, om finansiärerna beviljat bidrag eller omansökningen ännu inte är beslutat),

•Beskriv hur Hedemora kommun får vara synligt vid evenemanget,

•Andra ansökningar om ekonomiskt stöd (avseende samma evenemang) som har gjorts tillkommunen eller planer på att ansöka.


Utbetalning sker i enlighet med gällande rutiner för utbetalning enligt kommunens hemsida, se ovan.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se