Kompostering av hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompostering av förmultningsbart köksavfall
Enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun, får man kompostera hushållsavfall på den egna fastigheten under förutsättning att komposteringen sker i skadedjursäker behållare och på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Exempel på komposterbart hushållsavfall
Till komposterbart hushållsavfall hör t.ex. matrester, frukt- och grönsaksrester, äggskal, kaffefilter med sump, skaldjursskal och ofärgat hushållspapper.

Skadedjursäker behållare
För att en behållare ska vara skadedjursäker krävs att hål eller springor i behållaren inte är större än 5 millimeter.

Isolerade behållare
För att varmkompostering ska kunna nyttjas under hela året, ska komposteringsbehållaren vara isolerad. Mikroorganismer tål 2-70 grader, men dock inte under 0.

Avgift för handläggning av anmälan
För handläggning av anmälan tar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift som är fastställd av Kommunfullmäktige.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Din behållare måste vara skadedjursäker och isolerad
  • Bifoga karta över kompostens läge på fastigheten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa