Kompostering av matavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompostering av förmultningsbart matavfall
Enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun, får man kompostera matavfall på den egna fastigheten under förutsättning att komposteringen sker i skadedjursäker behållare och på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Exempel på komposterbart matavfall
Till komposterbart matavfall hör t.ex. matrester, frukt- och grönsaksrester, äggskal, kaffefilter med sump, skaldjursskal och ofärgat hushållspapper.

Skadedjursäker behållare
För att en behållare ska vara skadedjursäker krävs att hål eller springor i behållaren inte är större än 5 millimeter.

Isolerade behållare
För att varmkompostering ska kunna nyttjas under hela året, ska komposteringsbehållaren vara isolerad. Mikroorganismer tål 2-70 grader, men dock inte under 0.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa