Anmälan till överförmyndaren

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § respektive 7 §.

Socialnämnden har enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan görs via denna e-tjänst. Syftet med anmälan är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föräldrabalkens mening av sådan tillföreträdare föreligger. 

Läkarintyg och social utredning (om inte sådana uppgifter lämnats i läkarintyg) skall lämnas som bilagor till denna anmälan.

Blankett för läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) finns att hämtas på Socialstyrelsen hemsida.

Social utredning utfärdas av befattningshavare inom socialtjänsten eller sjukvården. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa