Specialkost för elev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du anmäla specialkost på grund av medicinska skäl, men också anmäla behov av anpassad kost dvs vegetarisk kost, vegansk kost, blod- och inälvsfri kost samt fläskfri kost.

Behov av anpassade måltider på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller liknande ska intygas av antingen skolans elevhälsogrupp, rektor, läkare eller dietist. Intygen hjälper oss att säkerställa att vi har rätt information om ditt eller ditt barns behov.

Avanmäl specialkost
Via denna e-tjänst kan du också avanmäla pågående specialkost om barnet/eleven inte längre har behov.

Mer information om specialkost hittar du på Hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Barnet/eleven går i kommunal skolverksamhet
  • Den som ansöker (vårdnadshavare eller barn/elev) har fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Den som ansöker (vårdnadshavare eller barn/elev) har e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa