Begäran om registerutdrag enligt Artikel 15 GDPR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du begära, med stöd av dataskyddsförordningens, EU 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) artikel 15, registerutdrag om behandling av dina personuppgifter med information enligt förordningen hos personuppgiftsansvarig nämnd/bolag i Hedemora kommun.

Information om vad dina rättigheter innebär enligt GDPR hittar du på kommunens hemsida hedemora.se under Dataskydd.

Personuppgiftsansvarig ska på begäran utan onödigt dröjsmål, dock senast en månad efter att ha mottagit din begäran, lämna dig information om vilka åtgärder som vidtagits enligt artikel 15 GDPR. Tiden får vid behov förlängas med ytterligare två månader med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Om en förlängning blir aktuell, kommer du att kontaktas av oss innan förlängningsperioden påbörjas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa