Skolplacering i förskoleklass eller grundskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolplacering

I e-tjänsten kan du ansöka om en skolplacering i Hedemora kommuns förskoleklasser och grundskolor. Du ska använda e-tjänsten oavsett om du ansöker för att du vill att ditt barn ska byta skola inom kommunen eller för att barnet är nyinflyttat till Hedemora och därför behöver en ny skolplacering.
Vill du ansöka till en friskola eller skola i någon annan kommun än Hedemora, ska du inte använda e-tjänsten. Du behöver då istället kontakta skolan.
Samtliga av barnets vårdnadshavare måste godkänna en ansökan om skolplacering för att den ska vara giltig. 

Regler för skolplacering

Om det är fler som söker till skolan än det finns platser, så kommer kommunen att välja ut de som får plats. Läs mer om vad som gäller vid skolplacering och hur urvalet går till i våra regler för placering vid en skolenhet i förskoleklass och vid grundskola

Skolval till förskoleklass

Ska ditt barn börja i förskoleklass till hösten och du vill ansöka om en skolplacering i någon av kommunens förskoleklasser? Då gör du det via denna e-tjänst.

Ansökan hanteras då inom ramen för Skolvalet. Detta innebär att den handläggs samtidigt med alla andra ansökningar som har inkommit i Skolvalet. Ansökningar som inkommer efter att Skolvalet stängts handläggs efter de ansökningar som inkom i Skolvalet.

Skolvalet inför hösten 2023 öppnar måndagen den 23 januari och stänger onsdagen den 22 februari kl. 12:00.

Om ansökan om skolplacering för ett barn folkbokfört i Hedemora kommun som ska börja i förskoleklass till hösten inte inkommit, antar Hedemora kommun att detta barns vårdnadshavare ansöker om en skolplacering i den skolenhet i vars upptagningsområde för skolskjuts som barnet tillhör. Detta gäller så länge kommunen inte har blivit meddelad att barnet har fått en placering i en annan skolenhet.

Folkbokförd i annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun än Hedemora och ni inte har några planer på att barnet ska folkbokföras i Hedemora, kan ni ansöka om skolplacering på denna blankett:

När ansökningar handläggs

Utöver de ansökningar om skolplacering som hanteras i Skolvalet, handläggs ansökningar om skolplacering i förskoleklass eller grundskola efter den 1:a och 15:e varje månad.

Vid handläggningen efter den 1:a varje månad handläggs alla ansökningar som inkommit från och med den 1:a till och med den 14:e samtidigt.

Vid handläggningen efter den 15:e varje månad handläggs alla ansökningar som inkommit från och med den 15:e till och med den sista dagen i månaden.

De ansökningar som inkommit från och med 1 juni till och med 31 juli, handläggs samtidigt efter den 1 augusti.

Skolskjuts

Ditt val av skola kan påverka ditt barns rätt till skolskjuts.  
Läs mer om skolskjuts här: Skolskjuts (hedemora.se)

Vad man gör om man saknar e-legitimation

För att använda e-tjänsten behöver man ha en e-legitimation. Vill eller kan du inte skaffa en e-legitimation, men vill ändå ansöka om skolplacering, kontakta:

bildningsnamnden@hedemora.se 

 

Besök hedemora.se för mer information: Frågor och svar - Skolplacering grundskola (hedemora.se)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavare har e-legitimation
  • Fullständigt personnummer krävs (inte tillfälligt)
  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa