Bygglovskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid nybyggnation ska du bifoga en situationsplan till din ansökan om bygglov. Om du vill bygga en huvudbyggnad, större tillbyggnad eller en mindre byggnad (till exempel garage) så behöver du använda en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

Nybyggnadskarta framställs digitalt och visar en aktuell bild över fastighetens läge och mått samt andra uppgifter som befintliga byggnader, gränser för byggrätt, angränsande vägar, anslutningspunkt för vatten och avlopp samt höjdangivelser.

Nybyggnadskartan är ett rättsligt dokument som ger underlag för fastighetsägarens möjlighet att använda marken. När vi tar fram en nybyggnadskarta gör vi alltid platsbesök för kompletterande mätningar.

För att du ska kunna beställa nybyggnadskarta behöver pågående fastighetsbildning vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna har vunnit laga kraft.

Nybyggnadskartan finns som en normal nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta eller en tomtkarta. Det är bygglovshandläggaren som beslutar vilken typ av kartunderlag som behövs för ditt bygglov.

Innan beställningen fylls i, kontakta Byggavdelningen miljoochbyggkontoret@hedemora.se

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa