Annan ansvarig vuxen - Anmälan

LÄS MER

Anmälan via blankett då annan vuxen person än vårdnadshavare eller myndig elev önskar ta del av information om barnet/eleven i exempelvis förskolans/skolans lärplattform.

För att få registreras som annan ansvarig vuxen krävs ett medgivande från samtliga vårdnadshavare eller myndig elev.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se