Vistelse i utlandet - Anmälan

LÄS MER

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands. Anmäl via denna blankett om ert barn varaktigt vistas utomlands.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se