Fullgöra skolplikten på annat sätt - Ansökan

LÄS MER

Vårdnadshavare som önskar att deras barn ska få fullgöra skolplikten på annat sätt ansöker via denna blankett.

Ansökan ska lämnas in till bildningsförvaltningen för handläggning minst tre månader i förväg.

Kriterier

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att följande kriterier är uppfyllda:

1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars erbjuds barnet enligt föreskrifter i skollagen.

2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.

3. Det finns synnerliga skäl.