Lotteri - Ansökan

LÄS MER

Ansökan för lotteritillstånd via blankett.

Till ansökan bifogas:
• Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om lotteritillstånd och uppgift om vem föreningen har utsett till lotteriföreståndare.
• Senaste verksamhetsberättelsen inkl. ekonomisk redovisning.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se