Skyltar och ljusanordningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har kommit till en gammal e-tjänst som ej längre är i drift. Vänligen klicka på "Starta e-tjänst" här nedan för att komma till e-tjänsten för Skyltar och ljusanordningar

Starta e-tjänst

 

 

 

 

Sätta upp skylt

Du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp eller ändra storlek på skylt. Utanför område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för skyltar.

Om du vill placera en skylt längs med RV 70 eller någon annan större väg, så behöver du tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen Dalarnas län.

Läs mer på Trafikverkets eller Länsstyrelsens webbplats om reklamskyltar utmed allmän väg. 

Undantag från bygglov

Du behöver inte bygglov för

  • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter. Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter.  Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, europaparlamentet, sametinget eller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa