Misstanke om barn eller ungdom som far illa - Anmälan

LÄS MER

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa kan du anmäla det via denna blankett. 

Är du privatperson kan du välja att inte uppge ditt namn och därmed lämna din anmälan anonymt.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se