Beställningsmall - För insatser vid tillfällig vistelse i Hedemora kommun

LÄS MER

Skriv ut blanketten och skicka per post.

Bifoga utredning och specifikation av insatser som ska utföras under vistelsen samt eventuell tidsomfattning.

Beställning ska ha inkommit senast två veckor innan personens ankomst så att planering av insatsen kan ske.
 

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se