Fullmakt för avgifter

LÄS MER

Blankett för att ge annan person fullmakt att företräda dig i kontakter med ekonomihandläggare inom Omsorgsförvaltningen vad gälleravgiftshantering.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se