Vuxenutbildning - Ansökan och individuell studieplan

LÄS MER

Ansökan via blankett.

Studieplanen fylls sedan i tillsammans med studie- och yrkesvägledare och ändras vid behov.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se