Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - Ansökan

LÄS MER

Ansökan via blankett om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).

Ansökan ska helst lämnas in tre månader innan.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@hedemora.se