Anmälan av klagomål enligt miljöbalken

LÄS MER

Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig fastighetsägare eller den person som stör kan du fylla i blanketten för ”Anmälan av klagomål enligt miljöbalken” och skicka den till miljöenheten.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se