Cistern som tagits ur bruk

LÄS MER

Om ni tar eller har tagit cisternen ur bruk skall den tömmas och rengöras.

Om tillfälligt avställd cistern kommer att tas i bruk vid senare tillfälle, skall den innan den fylls, besiktas av
ackrediterat företag och besiktningsintyget skall skickas in till Miljö- och Byggkontoret.

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor och felanmälan)
kommun@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se