Livsmedelsanläggning

LÄS MER

Du måste lämna in din anmälan om registrering senast 2 veckor till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan du tänker starta din verksamhet för att undvika en sanktionsavgift.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se