Slamdispens

LÄS MER

Hedemora kommuns Föreskrifter om hantering av hushållsavfall reglerar bland annat när slamdispenser kan ges och under hur lång tid. På kommunens hemsida kan du hitta hela regelverket. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger endast dispens till avloppsanläggningar med låg belastning, som är fungerande och har tillstånd.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövningen av ansökan enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se