Blomlåda som farthinder

LÄS MER

Du kan anmäla intresse av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav och förutsättningar som gäller kan du läsa mer om i blanketten.

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor utefter gatan är det viktigt att alla boende informeras om att blomlådorna ställs ut och skälet till detta.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se