Inkomstförfrågan för fastställande av avgift

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Socialtjänstlagen har nya regler fastställts för avgifter inom vård och omsorg. 

Fr.o.m. den 1 januari 2003 beräknas avgift på följande sätt; nettoinkomst minus förbehållsbelopp = avgiftsunderlag. Avgiften fastställs till viss procent av avgiftsunderlaget. Nettoinkomsten består av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital minus skatter plus bostadstillägg/bostadsbidrag. Förbehållsbeloppet är det belopp som vård- och omsorgstagaren har rätt att behålla av sin nettoinkomst, innan kommunen får ta ut avgift för vård och omsorg. Förbehållsbeloppet består av minimibelopp och bostadskostnad. Minimibeloppet, som har fastställts av regeringen, skall täcka normala levnadsomkostnader utom bostadskostnad. Omsorgstagarens bostadskostnad beräknar kommunen enligt samma regler som lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

För att kommunen ska kunna göra en avgiftsberäkning behöver vi uppgifter om dina/era inkomster och bostadskostnader.

Bilagor som behövs för att genomföra e-tjänsten:

  • Kopia av lönespecifikation/utbetalningsavier gällande inkomstuppgifter*
  • Kopia av kontrolluppgifter gällande avkastning av förmögenhet, räntor, utdelning, m.m. *
  • Kopia på handlingar som styrker ev. skattefria bidrag som barnbidrag, studiebidrag och ersättning från AGS för sjukfall*
  • Kopia av kvitton eller räkningar eller kopia av läkarbesök som gäller merkostnader som tex. godman*
  • Kopia på handlingar som styrker om bostadstillägg/bostadsbidrag finns, tex. en kopia av Försäkringskassans beslut*
  • Kopia på senaste bostadsrättsavgift, hyresrättspecifikation eller villauppgifter som styrker dina uppgifter, som tex senaste fastighetstaxeringsbeslut eller låneavi*

*Bifoga handlingar som styrker dina/era uppgifter som lämnas. 

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa