Ekonomiskt bistånd vid dubbel boendekostnad i samband med flytt till omsorgsboende

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förutsättningar för ansökan

  • Sparat kapital får inte överstiga 20 tkr för ensamstående eller 40 tkr för makar/sambor. Med kapital avses tillgångar såsom kontanta medel, aktier, värdepapper, och fastighetsinnehav.
  • Bifoga handlingar som styrker lämnade uppgifter.
  • Uppsägning av bostaden ska ske senast en månad efter inflyttning till vård- och omsorgsboende.
  • Rimlig avvecklingstid för det tidigare boendet bedöms till tre månader och hyresbefrielse ges följaktligen för maximalt tre månader.
  • För att rätten till ekonomiskt bistånd ska kunna prövas måste handlingar lämnas som styrker att bostaden är uppsagd.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa