Kompostering av latrinavfall på den egna fastigheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun, får latrinavfall komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa