Hantering av spillolja eller brandfarlig vätska i cistern eller behållare

LÄS MER

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vatten förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.
Anmälan ska lämnas in till miljöförvaltningen minst 4 veckor innan cisternen eller de lösa behållarna installeras/ställs upp och börjar användas.

Avgift betalas i enlighet med kommunens fastställda taxa.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se