Tilläggsbelopp för elev 6-16 år - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för rektor/huvudman i grundskola.

Ansökningsperiod

Ansökningar om tilläggsbelopp görs i normalfallet för en termin i taget, senast den 31 oktober för kommande vårtermin och senast den 30 april för kommande hösttermin.

Ansökan prövas i befintligt skick och anses vid mottagandet vara fullständig.

Beslut och utbetalning

Varje ansökan prövas individuellt.

Beslut om tilläggsbelopp fattas senast den 1 december gällande kommande vårtermin och senast 1 juni gällande kommande hösttermin. Ansökan för stödbehov av extraordinär karaktär som inkommer under pågående läsår bereds och beslutas inom en månad från det datum ansökan inkommit.

Tilläggsbeloppet för fristående verksamheter utbetalas månadsvis, som en sjättedel av beviljat terminsbelopp. Utbetalningen sker tillsammans med friskolegrundbidrag. Vid beslut om 
engångsbelopp utbetalas detta vid terminens första utbetalning av grundbidrag, eller så snart det är administrativt möjligt. 

Utvärdering av tidigare beviljat tilläggsbelopp

Om det finns ett tidigare beviljat tilläggsbelopp för eleven krävs en utvärdering av det senast utbetalda tilläggsbeloppet för att den nya ansökan ska handläggas. Utvärderingen görs i steg 2 i e-tjänsten.

Rutin för tilläggsbelopp

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa