Tilläggsbelopp för elev 6-16 år - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för rektorer i grundskola.

Ansökningsperiod

Ansökningar om tilläggsbelopp görs i normalfallet för en termin i taget och lämnas in senast den 31 oktober för  kommande vårtermin och senast den 30 april för kommande hösttermin.

Ansökan prövas i befintligt skick och anses vid mottagandet vara fullständig.

Beslut och utbetalning

Efter en individuell prövning meddelas beslut till rektor.

Beslut om tilläggsbelopp fattas senast den 1 december för kommande vårtermin och senast den 1 juni för kommande hösttermin. Ansökan för stödbehov av extraordinär karaktär som inkommer under pågående läsår bereds och beslutas inom en månad från det datum ansökan inkommit.

Tilläggsbeloppet för fristående enheter utbetalas månadsvis, innevarande månad, tillsammans med ersättning till fristående enheter. Eller som engångsbelopp enligt beslut.

Rutin för tilläggsbelopp

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Signering med e-legitimation av rektor eller av sökande personal och rektor
  • Vid tidigare beviljat tilläggsbelopp skall blanketten för utvärdering av tilläggsbelopp fyllas i och laddas upp i e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa