Installation av oljeavskiljare

LÄS MER

Enligt 13 § Förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd. Anmälan ska lämnas in till miljöförvaltningen minst 6 veckor innan installation eller väsentlig ändring av oljeavskiljare är tänk att göras.

Avgift betalas i enlighet med kommunens fastställda taxa.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se