Resespecifikation

LÄS MER

Specifikation för resor i uppdraget med egen bil för god man och förvaltare

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor/felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmynderi
overformyndarkansli@hedemora.se