Åtagande-/samtyckesförklaring god man för ensamkommande barn

LÄS MER

Åtagande-/samtyckesförklaring God man för ensamkommande barn

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor/felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
overformyndarkansli@hedemora.se