Redogörelse underårig

LÄS MER

Redogörelse för utfört uppdrag som ställföreträdare för barn

Den här blanketten ska användas av dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare, medförmyndare eller god man enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken 

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarförvaltning
overformyndarkansli@hedemora.se