Ansökan om projektstöd för att främja lokal utveckling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stödet betalas ut till ideella föreningar för lokal utveckling avseende mindre projekt. Föreningar kan söka max 50.000 kronor. År 2024 är stödet totalt 100 000 kronor. 

Stödet ska:

 • Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar
 • Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang
 • Avse mindre projekt och maxsumma att söka är 50 000 kronor
 • Ses som en investering i landsbygden

Detta prioriteras:

 • Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
 • Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
 • Ungdomars deltagande
 • Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet, folkhälsa och miljö

Stöd lämnas inte till:

 • Reguljär verksamhet
 • Upprustning av bygdegårdar
 • Projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
 • Större event eller event där man tar inträde
 • Enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut  tas i Kommunstyrelsens strategiutskott. Besked om beviljande eller avslag meddelas under andra hälften av maj 2024.

Ansökan:

Ansökan är öppen under perioden 20240201-20240331

Uppföljning:

Beviljat stöd ska redovisas i nedanstående e-tjänst efter slutförd projekts tid.

Starta e-tjänst

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor/felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
naringsliv@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa