Bygdepeng

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bygdepeng kan sökas av byalag, bygderåd och föreningar som är medlemmar i Hedemora kommunbygderåd.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som vanligtvis inte ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.

Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, insatser för att ungdomar ska trivas bättre eller gemensamma sammankomster dit alla är välkomna.

Kommunbygderådet kommer bara att hantera ansökningar från föreningar som betalat in medlemsavgiften för 2024 år.

Maxbeloppet som kan sökas är 10 000 kronor (av totalt 50 000 kronor)

Stöd till lokal utveckling beslutas av kommunbygderådets styrelse. Besked om beviljande eller avslag meddelas i maj 2024.

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 20240201-20240331

Uppföljning

Beviljat stöd ska redovisas i nedanstående e-tjänst efter slutfört projekts tid. 

Starta e-tjänst

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa