Registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registrera sin dricksvattenanläggning till miljö- och byggavdelningen. Även du som är privatperson och hyr ut ett boende ska anmäla till miljö- och byggavdelningen.

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell, offentlig eller livsmedelsverksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempelvis

  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande)

  • restauranger och kaféer

  • skolor, kursgårdar, bygdegårdar, föreningslokaler

  • campingplatser

Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt. Därför behöver du inte skicka in en anmälan om vattnet som används i din verksamhet är kommunalt.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om regler för dricksvatten.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa