Begravning av häst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill begrava hästen hemma på jordbruksfastigheten kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för hälsa och miljö måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av hästdjur får endast ske på en plats som kommunen bedömt som möjlig och du behöver därför ansöka om nedgrävning.

Om du som ansöker inte äger hästen måste du uppge namn, mobilnummer och e-postadress till hästägaren i e-tjänsten.

Du kan bara ansöka om begravning av häst om hästen inte avlivats/självdött till följd av smittsam sjukdom.  Om du ser en onormal dödlighet eller andra tecken på någon allvarlig sjukdom hos hästen ska du genast kontakta veterinär.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa