Kontraktsplats i fritidshem vid behov av lovtillsyn - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontraktsplats innebär att du som är vårdnadshavare för skolbarn 6 – 12 år och arbetar eller studerar, kan ansöka om plats i fritidshem enbart under lov och studiedagar då barnen är lediga från skolan.

Du behöver ansöka i e-tjänsten inför varje ny kontraktsperiod

Kontraktsperioder att söka: 

1 oktober–30 april

1 maj–30 september

Avgift

Avgiften för en kontraktsperiod är densamma som en månadsavgift för skolbarnsomsorg. Avgiften baseras på hushållets totala inkomst. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa