Nyttoparkeringstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Har du i ditt yrke ett serviceutrustat fordon och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser i Hedemora kommun kan du ansöka om ett nyttoparkeringskort för ditt fordon.
Generellt gäller att fordonet ska användas i betydande omfattning och ha avgörande betydelse för det arbete som ska utföras.

Giltighet

Tillståndet är inte avsett för fordon som endast används för förarens förflyttning eller transport av mindre mängd gods. Tillståndet gäller för den verksamhet och det fordon som du uppgett i din ansökan. Tillståndet är tidsbegränsat, ett år eller kortare period.

Avgift för nyttoparkeringstillstånd

Den 12 december 2023 beslutades det i kommunfullmäktige att avgiften för ett nyttoparkeringstillstånd ska vara 1400 kronor per år. Tillåten parkeringstid fastställs till 8 timmar.
Avgiften för nyttoparkeringstillstånd gäller från och med 12 december 2023. 

Tillståndet gäller inte:

  • På gator där det är förbjudet att stanna och parkera
  • På vändplatser
  • På tomtmark där fastighetsägaren reglerar parkeringen, se skyltar
  • På parkeringsplatser reserverade för ett visst fordonsslag, viss trafikantgrupp, ändamålsplatser och busshållplatser

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa