Vägbidrag för enskild väg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är väghållare för en enskild väg inom Hedemora kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar som är öppen för allmän trafik året runt. Ansökningsperioden är från 1 februari till 31 mars. Beviljat bidrag betalas ut senast 30 april.

Det kommunala bidraget för vägunderhåll kan betalas ut till enskilda vägar med statsbidrag. Till vägunderhåll räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning och annat likvärdigt löpande vägunderhåll. Bidraget är inte avsett för ny- eller ombyggnad av enskild väg eller skogsbilväg.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du behöver bifoga följande handlingar i digital form:
  • Stadgar
  • Årsmötesprotokoll
  • Årsredovisning
  • Verksamhetsplan
  • Budget
  • Medlemsintäkter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa