Attefallsåtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Attefallshus

Vad gäller om jag vill bygga ett attefallshus, komplementbostadshus och komplementbyggnad?

Ska du bygga ett attefallshus måste du anmäla det till kommunen och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Du får bygga en eller flera så kallade attefallshus i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Du kan använda byggnaderna som komplementbostadshus eller som garage, förråd, enkel gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad). Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga attefallshus på din fastighet får vara högst 30 kvadratmeter.

Viktigt att tänka på

  • du måste placera byggnaderna minst 4,5 meter från tomtgränsen till en granne.
  • vill du placera den närmare än 4, 5 meter måste du ha grannens skriftliga godkännande på samtliga ritningar.
  • avståndet till en tomtgräns mot en gata måste vara minst 4,5 meter.
  • byggnaderna får ha en nockhöjd på maximalt 4 meter.
  • ett attefallshus som används som bostadshus måste uppfylla gällande krav på tillgänglighet.
  • du måste ha bygglov om de befintliga byggnaderna är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller om de ingår i en sådan miljö.
  • du behöver också bygglov om kommunen i detaljplanen kräver bygglov för byggnaden.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa