Bygglov, Marklov, Rivningslov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om bygglov

Till exempel vid ny– och tillbyggnad, plank och mur.
Bygglov krävs bland annat för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader, ändra en byggnads eller lokals användningssätt, ändra fasadens utseende eller uppföra plank/mur.

Ansök om marklov

Inom områden med detaljplan krävs det oftast marklov för schaktning eller fyllning om du ändrar marknivån mer än +/- 0,5 meter.
Det kan även krävas marklov för trädfällning. Marklov krävs inte utanför detaljplanerat område, men inom områdesbestämmelse kan det finnas marklovsplikt. Tänk på att det kan krävas tillstånd från annan myndighet.

Ansök om rivningslov

Till exempel vid rivning av hel eller del av byggnad.
Rivningslov behöver du bland annat när en byggnad ska rivas helt eller delvis inom detaljplanelagt område.
 
 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa