Eldstad/rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installera kamin eller eldstad

Här får du information om vad som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad.

Behöver du bygglov?

Du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan. Tänk på att även en nyinstallation av rökkanal och skorsten är anmälningspliktigt.

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst en meter över taktäckningen.

En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov.

Om det är utökad lovplikt enligt den detaljplan som gäller för området så krävs det också bygglov.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa