Förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du vill bygga nytt utanför ett detaljplanelagt område ansöker du om förhandsbesked.

Förhandsbeskedet prövar om platsen är lämplig att bygga på.

I en ansökan om förhandsbesked utreds om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet, och om det till exempel: 

  • Är möjligt att ordna vatten och avlopp.
  • Finns några kulturhistoriska värden.
  • Finns några naturvärden.
  • Går att komma fram till tänkt byggnad, om det finns väg.
  • Finns buller från väg eller andra störningar som kan påverka boendemiljön.

Beslut om förhandsbesked fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som sammanträder ungefär en gång i månaden. Det gör att den här typen av ärenden kan ha längre handläggningstid än ett bygglov.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa