Skyltar och ljusanordningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sätta upp skylt

Du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp eller ändra storlek på skylt. Utanför område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för skyltar.

Om du vill placera en skylt längs med RV 70 eller någon annan större väg, så behöver du tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen Dalarnas län.

Läs mer på Trafikverkets eller Länsstyrelsens webbplats om reklamskyltar utmed allmän väg. 

Undantag från bygglov

Du behöver inte bygglov för

  • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter. Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter.  Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, europaparlamentet, sametinget eller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

Logga in

För att använda e-tjänsten loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering välja att spara och fortsätta senare. Ditt sparade ärende hittar du under Mina sidor.

Registrerar du ett ärende för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets eller föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att följa ärendets handläggning. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets eller föreningens ärende. 

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa