Registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registrera sin dricksvattenanläggning till miljö- och byggavdelningen. Även du som är privatperson och hyr ut ett boende ska anmäla till miljö- och byggavdelningen.

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell, offentlig eller livsmedelsverksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempelvis

  • uthyrning av bostäder (inklusive fritidsboende i rum, stuga eller liknande)
  • restauranger och kaféer
  • skolor, kursgårdar, bygdegårdar, föreningslokaler
  • campingplatser

Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt. Därför behöver du inte skicka in en anmälan om vattnet som används i din verksamhet är kommunalt.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om regler för dricksvatten.

Logga in

För att använda e-tjänsten loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering välja att spara och fortsätta senare. Ditt sparade ärende hittar du under Mina sidor.

Registrerar du ett ärende för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets eller föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att följa ärendets handläggning. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets eller föreningens ärende. 

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Frågor om e-tjänsten

E-tjänsteansvarig (tekniska frågor och felanmälan)
e-tjanster@hedemora.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa