Verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med stöd av Miljöbalkens andra kapitel gäller följande generella regler för arbete inom vattenskyddsområde

 • Tankning får inte ske inom vattenskyddsområde utom i särskilda fall.
 • Påfyllning av oljor och glykol får inte ske inom vattenskyddsområde utom i särskilda fall.
 • Enbart bränsle av miljöklass 1 får användas.
 • Arbetsmaskiner som utför arbete inom vattenskyddsområde ska använda hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i Svensk standard 15 54 34. Aktuell utgåva av förteckningen kan hämtas här.
 • Mindre maskiner, till exempel byggmaskiner, och även motordrivna handredskap, exempelvis motorsåg, ska drivas med akrylatbensin eller bränsle med likadana eller bättre miljövärden.
 • Utanför arbetstid för ingen uppställning av fordon eller arbetsmaskiner ske inom vattenskyddsområde utom på anvisade platser.
 • Arbetsmaskiner och fordon ska vara utrustade med absorberingsmedel.
 • Upplag av flis och timmer bör bortforslas inom två månader.
 • Företaget som utför arbeten inom vattenskyddsområden ansvarar för att personal som arbetar inom vattenskyddsområde är informerad om och följer gällande bestämmelser.
 • Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras till Larmcentralen, telefonnummer 112.

Vattenskyddsområdena som finns i kommunen

 • Garpenbergs herrgård
 • Grådö
 • Intrånget (Garpenberg)
 • Långshyttan
 • Nordansjö
 • Petersburg (Hedemora)
 • Smedby
 • Stjärnsund
 • Viggesnäs

Du behöver förbereda och läsa vad som gäller där du bor eller där du ska utföra en åtgärd och ta reda på om du behöver anmäla eller ansöka om tillstånd eller dispens. När du fyller i ansökan så frågar vi efter vilket skyddsområde som ansökan gäller, vilken fastighet och inom vilken zon av skyddsområdet som är aktuellt i ärendet.

Logga in

För att använda e-tjänsten loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering välja att spara och fortsätta senare. Ditt sparade ärende hittar du under Mina sidor.

Registrerar du ett ärende för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets eller föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att följa ärendets handläggning. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets eller föreningens ärende. 

 

För frågor, vänligen kontakta Servicecenter.

Tel: 0225 - 340 00

e-post: kommun@hedemora.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa