Kontaktuppgifter till kommunens publika föreningskatalog

LÄS MER

Hedemora kommuns nya boknings- och bidragssystem för föreningar är nu igång och i och med detta behövs kontaktuppgifter på de personer som ska kunna administrera föreningens hantering mot kommunen. 

Det är ni som förening och kontaktperson i föreningen som avgör om ni vill lämna dessa uppgifter till oss. Kontaktuppgifterna kommer att publiceras på Hedemora kommuns webbplats, övriga uppgifter kommer endast att behandlas inom kommunen och inte spridas till annan part.

När ni sedan är registrerade kan ni själva göra förändringar genom inloggning på Mina sidor
Om något skulle förändras så att ni vill bli bortplockade ur vår föreningskatalog, kontaktar ni kommunen för radering. Något skäl för detta behöver inte lämnas.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsnamnden@hedemora.se