Ansökan till Tingsrätten god man/förvaltare - egen ansökan eller ansökan från anhörig

LÄS MER

Ansökan till tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § (egen ansökan) 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
overformyndarkansli@hedemora.se