Språkval inför årskurs 6

LÄS MER

E-tjänst för vårdnadshavare med barn som ska göra språkval inför årskurs 6.

 

Från och med årskurs 6 läser alla elever ett extra språk. Under våren i femte klass behöver därför eleverna göra ett språkval.

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan välja att läsa svenska som andraspråk.

Läs mer om regler kring språkvalet på Skolverket webbplats

Byta språk

Är ett språkval gjort men ditt barn vill byta och läsa ett annat språk istället, kontakta skolan som ditt barn går på. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-tjänsten hanterar inte elev med sekretess eller skyddad identitet (kontakta skolan direkt)
  • Vårdnadshavare - Starta e-tjänsten och logga in för att få förifyllda uppgifter och återkoppling på Mina sidor.
  • Välj att inte logga in om du är familjehemsförälder eller inte kan/vill logga in.

Fråga om inloggning

Om du är vårdnadshavare och loggar in kan vi förifylla dina och ditt barns uppgifter, då vi hämtar uppgifterna från andra system, exempelvis Skatteverket och kommunens skoladministrativa system. Du kan då även få återkoppling om ärendets status på Mina sidor och notifiering via e-post/SMS om skoladministratören behöver mer information från dig.

Om du inte kan logga in eller är familjehemsförälder går du vidare i e-tjänsten utan att logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa